การต่อเติมบ้านเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรทั่วไป เพราะผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้มากที่สุด ดังนั้น พื้นที่บ้านจึงมักไม่เป็นที่พอใจของผู้ซื้อ โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องทำอาหารไทย ซึ่งมักจะต้องทำการต่อเติมครัวเพิ่มเติมเสมอ ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาตามมาเป็นอย่างมาก ดังนั้น ก่อนการต่อเติมบ้าน อยากให้ท่านเจ้าของบ้านพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

เสาเข็มสำหรับการต่อเติม

สำหรับบ้านในพื้นที่ภาคกลาง เสาเข็มที่นิยมใช้ทั่วไป คือ เสาเข็มรูปตัวไอ ความยาวประมาณ 16- 21 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ เหตุผลที่นิยมเนื่องจาก เป็นเสาเข็มที่มีการผลิตโดยทั่วไป มีราคาไม่แพง และสามารถรับน้ำหนักได้มาก ความยาวเสาเข็มนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน ในแต่ละพื้นที่ว่าระดับชั้นดินที่แข็งอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ วิธีการตอกจะใช้ปั่นจั่นส่งปลายเสาเข็มไปอยู่ที่ระดับนั้น ทำให้การทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักต่ำมาก เมื่อดินด้านบนจะเกิดการทรุดตัว สิ่งก่อสร้างที่วางอยู่บนเสาเข็มจะไม่ทรุดตัวตามผิวดิน ที่ทรุดต่ำลง