การต่อเติมครัวหลังบ้านของทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านทั่วไปนั้น มีหลายหลังที่ต่อเติมโดยใช้รั้วของโครงการเป็นส่วนหนึ่งของผนังของส่วนต่อเติมไปเลย หรือกรณีที่หนักกว่านั้น มีการใช้เสาของรั้วโครงการเป็นเสารับน้ำหนักของส่วนต่อเติมเลย

ปัจจุบันการใช้พื้นสำเร็จแบบแผ่นกระดานเรียบ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพื้นสำเร็จ, แพล้งค์ (Plank) เนื่องจากพื้นชนิดดังกล่าวมีราคาไม่แพง ติดตั้งได้ง่าย ทำให้ไม่ต้องมีการตั้งไม้แบบท้องพื้น และมีขายตามร้านค้าวัสดุทั่วไป และเป็นที่ยอมรับของเจ้าของอาคารโดยทั่วไป

แผ่นพื้นสำเร็จแบบแผ่นกระดานเรียบ เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ความกว้าง 30 - 35 เซนติเมตร ความยาวตามระยะของคาน ซึ่งจะต้องมีการสั่งผลิต แต่ไม่เกิน 4.00 เมตร เมื่อติดตั้งแล้ว ต้องมีการเสริมเหล็กและเทคอนกรีตทับหน้า 4 - 6 เซนติเมตร โดยทั่วไปพื้นชนิดนี้เหมาะสำหรับอาคารประเภทพักอาศัย ไม่เหมาะสำหรับอาคารที่รับน้ำหนักมาก ๆ เช่น โรงงาน หรือโกดังเก็บของ ยกเว้นมีการออกแบบเป็นพิเศษ

ปัญหาของทาวน์เฮ้าส์ หรือตึกแถว  ที่เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากันจนเกิดรอยแตกร้าวนั้น   สามารถเกิดได้ทั้งตั้งแต่รับมอบบ้านไปใหม่ ๆ เลย หรืออาจจะเกิดหลังจากนั้นได้  ในบางกรณีเกิดหลังจากอยู่อาศัยไปแล้วเป็นเวลา 10 ปี  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว การแก้ไขนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก   และมักจะมีการฟ้องร้องกัน ระหว่างเจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการ เพื่อให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ อาคารทั้งทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว รวมไปถึงคอนโดมิเนียม มาใช้เป็นโครงสร้างสร้างแบบหล่อสำเร็จ  เพื่อให้ก่อสร้างได้ทันตามความต้องการ   ซึ่งในแนวโน้มการใช้งาน คาดว่าโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จจะมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาเรื่องการทรุดตัวของห้องครัวที่ต่อเติมจากตัวบ้านเดิมด้วยเสาเข็มสั้น เป็นเรื่องปกติ และมีคำถามมาอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนว่า ครัวที่ต่อเติมมาเริ่มแตกร้าว เอียงล้มจนใกล้พัง แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง (เจ้าของบ้านบางคนถึงกับดักคอไว้เลยว่า นอกจากทำใจแล้ว สามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว)