Print
Hits: 1806

มีญาติถามผมในฐานะวิศวกร ว่าอยากสร้างบ้านขนาดเล็ก งบจำกัดให้ช่วยหาแบบบ้านและหาผู้รับเหมาให้ด้วย ผมแนะนำไปว่าถ้าไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้างเลยและต้องควบคุมงบประมาณ ควรเลือกบ้านโครงสร้างเหล็กประเภทสร้างสำเร็จรูป แล้วยกมาติดตั้งเลย ก็มีคำถามที่ถามกลับมาหลายรอบและหลายครั้งว่า บ้านจะทนทานเหมือนบ้านที่สร้างกันด้วยคอนกรีตไหม จะอยู่ได้ซักกี่ปี  เหมือนจะเชื่อผู้รับเหมามากกว่าวิศวกร  จึงเป็นที่มาของบทความนี้ ซึ่งคิดว่าตรงกับหลายๆท่านที่กำลังมีคำถามในใจอยู่

ข้อดีของบ้านโครงสร้างเหล็ก

  1. โครงสร้างเหล็ก เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่สูง มีคุณภาพสม่ำเสมอ ดังนั้นสามารถเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพได้
  2. มีความสามรถในการรับแรงได้มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้มีขนาดโครงสร้างเล็กกว่าโครงสร้าง ค.ส.ล มาก
  3. เนื่องจากขนาดของโครงสร้างเหล็กที่ใช้มีขนาดเล็กกว่าโครงสร้าง ค.ส.ล ค่อนข้างมาก ทำให้น้ำหนักโดยรวมที่ถ่ายไปยังฐานรากน้อย สามารถประหยัดค่าเสาเข็มและฐานรากได้
  4. โครงสร้างเหล็กเป็นวัสดุที่มีการผลิตขายโดยทั่วไป หากเลือกใช้ขนาดตามที่มีการผลิตขาย จะประหยัดเวลาในการใช้งาน สามารถสั่งวัสดุมาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องสั่งผลิต เนื่องจากมีขายสำเร็จ เป็นท่อนยาว ท่อนละ 6 เมตร ช่างสามารถตัดและต่อได้เอง
  5. โครงสร้างเหล็กสามารถรื้อถอนแล้วย้ายไปสร้างใหม่ในพื้นที่ใหม่ได้ หรือนำชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กในบ้านเดิมไปก่อสร้างเป็นบ้านแบบใหม่ได้ เนื่องจากโครงสร้างเหล็กสามารถตัดและต่อได้ ต่างจากโครงสร้าง ค.ส.ล เมื่อรื้อถอนออกต้อง ตัด ทุบ จนเป็นเศษวัสดุ ไม่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้
  6. โครงสร้างเหล็ก มีความยืดหยุ่นสูง มีน้ำหนักโดยรวม น้อยกว่าบ้านโครงสร้าง ค.ส.ล ดังนั้นจึงสามารถสร้างบ้านแบบสำเร็จรูปทั้งหลัง หรือขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ แล้วยกมาติดตั้งที่หน้างานทำให้สามารถควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างจากโรงงานได้ดี และลดผลกระทบจากการก่อสร้างกับบ้านข้างเคียงได้เป็นอย่างมาก

ข้อเสียของบ้านโครงสร้างเหล็ก

  1. เหล็กเป็นวัสดุที่เกิดความเสียหายจากการเกิดสนิมซึ่งเกิดจากความชื้น หรือน้ำ ได้ง่ายกว่าคอนกรีต ดังนั้นจำเป็นจะต้องดูแลรักษาให้เสียหายจากสนิมมากกว่าการใช้โครงสร้าง ค.ส.ล แต่ก็สามารถควบคุมได้โดยการทาสีกันสนิมอย่างถูกวิธี และต้องมีการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ
  2. ผู้รับเหมาโดยทั่วไปไม่คุ้นเคยกับการก่อสร้างบ้านแบบโครงสร้างเหล็ก เมื่อก่อสร้างแล้วจึงมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะการเชื่อมรอยต่อ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยช่างเชื่อมที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รอยเชื่อมที่สมบูรณ์    และการเลือกใช้ผนังอิฐก่อหรือมวลเบา มักจะเกิดการแตกร้าวบริเวณรอยต่อต่อเนื่องกับโครงสร้างเหล็ก ทำให้เกิดน้ำรั่วและต้องเสียเวลามาซ่อมแซมภายหลัง   แนวทางการแก้ไขหากต้องการใช้ผนังอิฐก่อหรือมวลเบา ต้องมีการเชื่องเหล็กหนวดกุ้งและเสริมตะแกรงกรงไก่ ป้องกันกันแตกจากการหดตัวของผนัง   หรือควรเปลี่ยนผนังเป็นแบบโครงสร้างเบาและบุด้วยไม้เทียมจะทำให้ลดปัญหาการแตกร้าว และทำให้งานก่อสร้างได้เร็วกว่า
  3. โครงส้รางเหล็กทนไฟได้น้อยกว่าโครงสร้าง ค.ส.ล ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการทาวัสดุทนไฟกับโครงสร้างเหล็ก และมีระบบเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เหมาะสม

 

โดยรวมแล้วบ้านโครงสร้างเหล็กน่าจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในบ้านเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ความต้องการในการเร่งรัดเวลาในการก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่จะก่อสร้าง   ผลักดันให้เกิดผู้ผลิตบ้านแบบกึ่งสำเร็จรูป หรือสำเร็จรูปมากขึ้น   ประกอบกับค่าก่อสร้างปัจจุบันราคาบ้านที่ก่อสร้างแบบเดิมมีแนวโน้มราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และเจ้าของบ้านมีความกลัวผู้รับเหมาหลอกทิ้งงาน   ทำให้บ้านโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะแบบที่สร้างสำเร็จรูปเป็นที่สนใจ เนื่องจากสามารถมีรูปแบบให้เลือกมากมาย ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าระบบเดิมมาก  ราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันไม่ต่างกันมากนัก และสามารถทำให้ถูกกว่าได้ หากยอมปรับเปลี่ยนผนังมาใช้ผนังเบาบุด้วยไม้เทียม ซึ่งก่อสร้างได้เร็วจะจบงานได้ง่ายกว่า

ที่มาของบทความและรูปภาพ : คุณ สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข